Oefen hier de NIO toets op www.nio-toets-oefenen.nl

NIO toets oefenen

Goede voorbereiding

Een NIO oeftentoets is een prima manier ter voorbereiding op de echte NIO toets. Alle onderdelen (met uitzonderding van het onderdeel uitslagen) komen aan bod en ook de tijd wordt geregistreerd. Door een aantal NIO oefentoetsen te maken kunt u het resultaat van de echte NIO toets positief beinvloeden.

De oefentoets heeft als doel u zo goed mogelijk voor te bereiden op de officiële NIO toets. De oefentoetsen worden steeds opnieuw opgebouwd met nieuwe vragen. Deze vragen zijn tot stand gekomen na diverse interviews met leerlingen en generieke intelligentietestjes en moeten de echte vragen zoveel mogelijk benaderen.

De zes onderdelen van de NIO toets

De NIO toets bestaat uit zes onderdelen, verdeeld over taal, verbaal inzicht, rekenen en ruimtelijk inzicht.

Taal en verbaal inzicht

  • Synoniemen
  • Analogieën
  • Categorieën

Rekenen en ruimtelijk inzicht

  • Getallen
  • Rekenen
  • Uitslagen (niet beschikbaar als oefening)

Aanvragen van een login

Via deze website kunt u een login aanvragen voor een NIO oefentoets. Na het aanvragen van een login kunt u direct aan de slag. Er hoeft geen extra software geïnstalleerd te worden. Wanneer u voor het eerst credits bestelt, worden de inloggegevens direct naar uw e-mailadres verzonden.

Soort oefentoets

De oefentoets welke u via deze website kunt aanvragen is gebaseerd op diverse algemene intelligentietestjes. De test is vervolgens opgedeeld in een aantal onderdelen. Deze website biedt u geen officiele NIO oefentoets, maar de oefentoets kan u wel helpen bij het voorbereiden op de NIO toets. De oefentoets alsmede deze website zijn derhalve dan ook op geen enkele wijze gelieerd aan de originele NIO-toets welke eigendom is van Boom test uitgeverij.

Controle

Na het afronden van een oefening ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een e-mailbericht met de resultaten. Het systeem toont tevens eventuele foutieve antwoorden welke u verder kunt nalopen en verbeteren.